Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Zoals dit voor elk bedrijf geldt, is VPK Packaging Group NV onderworpen aan economische wetten. VPK Packaging Group NV heeft tot doel om een jaarlijkse winst te behalen om het voortbestaan van de onderneming als geheel te waarborgen. VPK Packaging Group NV wenst deze doelstelling te bereiken op maatschappelijk verantwoorde wijze.

Voortdurende verbetering

Dit betekent voor VPK Packaging Group NV dat we ondernemerschap beschouwen als een proces van voortdurende verbetering. Het betekent ook dat we rekening houden met de terechte zorgen van de verschillende partijen die betrokken zijn bij het bedrijfsproces, personeel, klanten, leveranciers, banken, buren, de gemeenschap waarin wij opereren, het milieu en het klimaat.

Duurzaam materiaalgebruik

We hergebruiken meer dan een miljoen ton gerecycleerd papier. Continue inspanningen worden geleverd om het residu van het recyclingproces te valoriseren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het brandbare gedeelte als brandstof om energie op te wekken. Een klein gedeelte van het papier dat we gebruiken, wordt extern aangekocht en wordt geproduceerd papier uit nieuwe houtvezels.

Alleen FSC®-gecertificeerd papier wordt gebruikt in het eigen productieproces van VPK. Voor elke boom die gekapt is in deskundig beheerde bossen, worden 3 of 4 nieuwe bomen geplant. Op deze manier wordt het oppervlak van de bossen in de Europese Unie jaarlijks verhoogd met ongeveer 6.500 m².

Lage CO2-uitstoot

Vandaag wordt meer dan 80% van gegolfde verpakkingen verzameld en gerecycleerd. Sinds 1990 heeft de papierindustrie haar CO2-uitstoot per geproduceerde ton met meer dan 40% verlaagd. En dit terwijl de industrie al een zeer beperkte CO2-uitstoot heeft in vergelijking met vele andere sectoren.

Veilige en gezonde tewerkstelling

We streven er voortdurend naar onze medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Dit door middel van permanente acties om werkongevallen op de werkvloer te voorkomen, maar ook door een voortdurende zorg en aandacht voor de veiligheid van de machines die onze medewerkers dagelijks gebruiken.

Financiële steun

VPK draagt aanzienlijk bij tot de activiteiten en initiatieven, die het lot van de minder gegoeden verlichten of verbeteren, zowel in binnen- als in het buitenland. We doneren jaarlijks zo’n 200.000 euro aan nationale en internationale, gerenommeerde en minder bekende, grote en kleine sociale en culturele organisaties.