menu
  1. Home
  2. Warm Dendermonde

Warm Dendermonde

Fijn dat je benieuwd bent naar Warm Dendermonde! Hier ontdek je wat dat project precies inhoudt en wie de drijvende krachten zijn achter dit mooie verhaal.

Warm Dendermonde, dat is...

  • Een samenwerking tussen Provincie Oost-Vlaanderen, stad Dendermonde en papier- en kartonfabrikant VPK.
  • Een gedeelde, positieve keuze voor duurzaam verwarmen.
  • Een nieuw te bouwen groene energiecentrale, die onder andere papier- en kartonfabrikant VPK toelaat afscheid te nemen van haar oude, minder milieuvriendelijke energiecentrale.
  • Een warmtenet, oftewel een netwerk van ondergrondse leidingen dat (rest)warmte straks naar huizen en gebouwen in Dendermonde zal brengen.
  • Een eenvoudig principe. Zelfs een kind kan het uitleggen!
Warm Dendermonde

Wie?

Alle drie de partners in dit verhaal zetten in op groenere, schonere energie, vanuit de gedeelde overtuiging dat een transitie naar duurzamere energie gewoonweg broodnodig is.

  • Provincie Oost-Vlaanderen onderzoekt waar een nieuwe energiecentrale het best wordt gebouwd én wil aardgasgebruik gevoelig terugdringen. De provincie ziet Warm Dendermonde als een pilootproject dat nadien ook elders kan uitgerold worden.

  • Stad Dendermonde werkt hard aan een warmteplan waarin onder andere warmtenetten een belangrijke rol zullen gaan spelen.

  • VPK wil af van de oude, minder milieuvriendelijke centrale waarmee ze nu energie en warmte opwekt om de fabriek te laten draaien. Als bedrijf willen we investeren in een nieuwe, groenere energiecentrale. Die centrale zal ook heel wat restwarmte opleveren die de provincie en de stad willen aanwenden om de CO-uitstoot te verlagen.

Deze drie partijen werken nauw samen met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen, gelet op haar grote expertise inzake duurzame energievoorziening.

Meer informatie over Warm Dendermonde

Meer gedetailleerde informatie over het project Warm Dendermonde kan je lezen op de website van stad Dendermonde.
Meer informatie