menu
  1. Home
  2. VPK Packaging Group tekent forse investeringen en gezonde groei in 2018

VPK Packaging Group tekent forse investeringen en gezonde groei in 2018

De resultaten van 2018 leggen de nadruk op investering in innovatie en duurzaamheid. Hoge papierprijzen creëren druk op marge, maar groei blijft bestendigd. Belangrijkste drijvers binnen de sector blijven de invloed van ecommerce en de focus op duurzame verpakkingsalternatieven.

Modernste productiesite voor golfkarton verpakking in de maak 

2018 was voor de sector een jaar van hoge papierprijzen die druk zetten op de winstmarge van golfkarton verpakkingen. VPK Packaging Group investeerde vooral  fors in innovatie en verduurzaming. De grootste investeringsprojecten op een rijtje:

  • Er werd in het Noorse Halden gestart met de bouw van wat binnen de sector één van de modernste sites van Europa zal worden. Eind 2019 worden alle huidige activiteiten in Sarpsborg getransfereerd naar de gloednieuwe site met ultralage emissie.
  • In Saint-Quentin, Frankrijk, begon de constructie van een geautomatiseerd hoogstapelmagazijn voor verhoogde capaciteit en competitievere dienstverlening naar de klanten.
  • Ook in Nederland werd geïnvesteerd in extra opslag, goed voor een bijkomende 20.000m². Het logische gevolg na een tweejarig investeringsproject gericht op verdubbeling van de capaciteit voor de site in Raamsdonksveer.
  • In Blue Paper in Straatsburg, Frankrijk, sluiten we de cirkel volledig dankzij een nieuwe energiecentrale. Restfractie wordt voortaan op de site omgezet in thermische energie, waardoor aardgas en vrachtverkeer gespaard worden.
  • In Oudegem, België, wordt de omgeving van de site samen met de betrokken instanties volledig heraangelegd, voor verhoogde veiligheid en leefbaarheid. Daarnaast werden een nieuwe biogasmotor en waterzuiveringsinstallatie geïnstalleerd, wat zorgt voor betere lucht- en wateremissies.
Pierre Macharis, CEO VPK Packaging Group: “Het voorbije jaar werden we geconfronteerd met torenhoge papierprijzen. Hoewel dat enerzijds zorgde voor winst bij onze papierdivisie, legde dat over de gehele lijn druk op onze marges gezien onze positie als netto papierinkoper van 750.000 ton. We hebben vorig jaar vooral zeer sterk geïnvesteerd in de toekomst van het bedrijf, met enkele ambitieuze projecten gericht op innovatie en ontwikkeling.”

Financieel geconsolideerde jaarrekening VPK Packaging Group in miljoen euro*
   2018 2017  delta 
 Bedrijfsopbrengsten  1.273  1.205  +5,6%
 EBITDA  140  103  +35,9%
 Belastingen  -33  -19  
 Netto winst na belasting  46  31  +48,4%
 Netto financiële schuld  163  176  
 Investeringen  96  84  
*Joint ventures proportioneel inbegrepen

Blik op 2019: verbeterde integratiebalans en marktleider in kokersegment

In de eerste jaarhelft van 2019 nam VPK Packaging Group de Europese en Chinese divisies over van Corenso, toonaangevend fabrikant van zowel hulzenkarton als afgewerkte hulzen. Met de overname integreert de groep dit jaar een bijkomende 170 miljoen euro omzet. De hulzendivisie van de groep, actief onder de merknaam Corex, neemt daarmee 16% in van de totale omzet. 

Door de integratie van twee extra papierfabrieken, in Frankrijk en Finland, zet de VPK groep ook verder in op het behalen van een gezonde balans tussen de productie van grondstof en afgewerkte producten.

Trends in de sector: invloed van etailers, plastic ban, focus op eindgebruiker

Eén van de meest impactvolle trends binnen de sector van golfkarton verpakkingen, is de toenemende invloed van online retailers. Amazon heeft vandaag al een set aan verpakkingsrichtlijnen ontwikkeld, die op korte termijn heel veel producenten zullen beïnvloeden. Staan daarbij centraal:  ervaring van de eindklant, impact op het milieu, kostenefficiëntie. 

Ook de ban op plastic voor eenmalig gebruik heeft een duidelijke invloed op producenten, die op zoek gaan naar alternatieve verpakkingsoplossingen op basis van hernieuwbare en biologisch afbreekbare grondstoffen. Deze trends drijven de papier- en kartonsector om verder te innoveren.

Belang van kwalitatieve sortering en verdere verduurzaming

Groot aandachtspunt voor de sector is de kwalitatieve sortering en inzameling van oud papier en karton. België doet het hier nog steeds aanzienlijk beter dan zijn buurlanden. Dit is de basis van een circulaire economie, die zich baseert op het maximaal recupereren van grondstoffen.

De papier- en kartonsector zal ook binnen zijn eigen scope blijven inzetten op verdere verduurzaming van de productieprocessen. Dit doen we door te blijven innoveren in energiewinning, waterrecyclage, afvalreductie en ook digitalisering.

Kennis- en beslissingscentrum in België

In 2019 wordt ook gewerkt aan de uitbreiding van het hoofdkantoor in Aalst. Daarmee wil de groep op termijn nog meer gespecialiseerde profielen aantrekken en steeds beter fungeren als kenniscentrum binnen haar internationale netwerk. VPK onderlijnt hiermee het belang van de lokale verankering van het beslissingscentrum van de groeiende groep.