test
test
  1. Home
  2. Continuïteit en solidariteit tijdens Coronacrisis

Continuïteit en solidariteit tijdens Coronacrisis

De afgelopen maand zal de geschiedenisboeken ingaan als de eerste maand waarin we ons geconfronteerd zagen met de impact van een ongeziene, globale pandemie. Die drukt haar stempel op ieders leven. Een stand van zaken binnen VPK Group.

Continuïteit van de voorraadketen garanderen

Het disruptief karakter van de Corona-crisis legde van de ene dag op de andere tal van sectoren lam. De verpakkingssector is daar geen van. Integendeel. Bij verhoogde vraag naar voedings- en hygiëneproducten, stijgt ook de vraag naar verpakking om de goederen zo snel mogelijk in de winkelschappen te krijgen. Dat onderlijnt de essentiële rol van verpakkingen binnen een logistieke keten. 

VPK zet zich maximaal in om haar maatschappelijke rol te vervullen in het garanderen van de continuïteit van de voorraadketen. Ondanks uitdagende omstandigheden, blijven we tot op vandaag op alle sites produceren. Daarnaast trachten we met de hoogst mogelijke reactiviteit en wendbaarheid te beantwoorden aan wijzigende klantennoden in deze crisistijden. Onze designteams blijven paraat om te ondersteunen bij een versnelde opstart van webshops, nu veel fysieke winkelpunten gesloten blijven.

Solidariteit en verbondenheid essentieel

We zijn dus vastberaden om onze klanten maximaal van dienst te zijn, ook in ongeziene crisistijd. We kunnen daarbij rekenen op de bijzondere inzet van meer dan 6.200 werknemers. Net zoals het personeel in de zorgsector of de winkelketens, zijn ook zij ware helden.  Solidariteit en verbondenheid, over de landsgrenzen heen, zijn daarbij belangrijke factoren. En dat zien we ook vertaald in de talloze solidariteitsacties naar lokale gemeenschappen. In verschillende landen doneert VPK beschermend materiaal of schenken we dozen voor het samenstellen van hulppakketten.

Daar bovenop schonk VPK vorige week een bijzondere gift aan Artsen Zonder Grenzen, voor de opbouw van een opvang- en triagecentrum voor daklozen en migranten in Brussel.
CEO Pierre Macharis: “Over de landsgrenzen heen, zetten onze verschillende divisies hun beste beentje voor om tegemoet te komen aan de huidige noden van de gemeenschap. De VPK groep heeft een ijzersterke organisatiecultuur, dankzij de bijdrage van allen. Wij blijven ook nu een consequente langetermijnvisie hanteren, met sterke waarden.  Op die manier kunnen we als bedrijf deze storm doorstaan.”