test
test
  1. Home
  2. VPK Group bouwt verder aan haar groeistrategie

VPK Group bouwt verder aan haar groeistrategie

Ook in 2019 bouwde VPK Group verder aan haar solide lange termijn visie waar duurzame groei en weloverwogen investeringen een vast onderdeel vormen van de strategie. De resultaten van 2019 geven inzicht in een aantal noemenswaardige investeringsprojecten die de verdere geografische expansie en het verbeteren en uitbreiden van ons productaanbod binnen de verpakkingsmarkt ondersteunen.

Een overzicht van de belangrijkste mijlpalen:

  • In 2018 werden in het Noorse Halden de werken opgestart voor de bouw van één van de meest technologisch geavanceerde sites ter wereld. Begin 2020 werd de ultramoderne site in gebruik genomen. De site in Halden is niet alleen een knap staaltje technologie, maar de productie is volledig CO2-neutraal door het gebruik van biogas voor stoomproductie en de verwarming van het gebouw. Hiermee garanderen we de productie van volledig circulaire verpakkingsoplossingen vervaardigd uit 100% hernieuwbare grondstoffen.
  • In 2019 breidde Corex, de kokerdivisie van VPK Group, verder uit door de overname van de Europese en Chinese divisies van Corenso. Corex en Corenso tellen samen 29 productiesites, waaronder 2 papierfabrieken in Frankrijk en Finland. Dankzij de acquisitie kreeg VPK voet aan grond in belangrijke nieuwe markten waar we voorheen nog niet aanwezig waren, en kunnen we voldoen aan de globale vraag naar kartonnen kokers. Door de overname vertegenwoordigt de gehele kokerdivisie 16% van de totale omzet van VPK Group.
  • VPK Group verwierf in de eerste jaarhelft van 2020 een meerderheidsaandeel in CorrBoard UK Ltd, fabrikant van golfkarton platen, waarbij CorrBoard blijft opereren als een onafhankelijke eenheid met een specifieke strategie. De investering stelt VPK in staat om een concurrerend productaanbod en een excellente service aan te bieden. Ook hier is de productie van de golfkarton platen volledig CO2-neutraal dankzij de CorrBoard bio-energiecentrale die vlak naast de productiesite ligt. Deze energiecentrale zet maar liefst 25.000 ton organisch afval om in 6.400 MWh energie per jaar of meer dan 1,5 keer de jaarlijkse energiebehoefte die de CorrBoard-site nodig heeft.
  • Viallon Emballages en VPK Group kwamen in mei 2020 tot een onderlinge overeenkomst waarbij VPK een meerderheidsaandeel verwierf. Deze nieuwe investering betekent een verdere strategische uitbreiding van VPK’s Europese netwerk in de regio Auvergne-Rhône-Alpes en tegelijkertijd een verbreding van het producten- en dienstenaanbod binnen de golfkarton divisie. Samen met Viallon Emballages staan we opnieuw een stapje dichter bij onze internationale klanten.

Financieel geconsolideerde jaarrekening VPK Group in miljoen euro*


2019 2018 delta
Bedrijfsopbrengsten 1.362 1.279 +6,5%
REBITDA 175 140 +25%
Netto winst nabelasting 78 46 +69,6%
Netto financiële schuld 250 163
Investeringen 118 96
*Joint Ventures proportioneel inbegrepen


2020: een jaar met een onverwachte wending

Naast een aantal belangrijke investeringen zal 2020 ook het jaar zijn dat iedereen zich zal herinneren als het jaar waarin de wereldwijde COVID-19 crisis toesloeg.

Zoals voor vele ondernemingen waren de afgelopen maanden ook voor VPK Group een hele uitdaging waarin we ons als bedrijf een nieuwe weg dienden te zoeken en moesten anticiperen op de steeds veranderende vraag van de markt ten gevolge van de evoluerende coronacrisis. Ondertussen is er in zowat heel Europa een tweede golf in opmars en kunnen we niet voorspellen wat de komende maanden zullen brengen.

Net zoals tijdens de eerste golf blijven we binnen VPK Group de nodige preventieve maatregelen voor hygiëne en social distancing handhaven. Het is voor ons van cruciaal belang dat onze eigen medewerkers kunnen blijven werken in de meest veilige omstandigheden, we de verdere verspreiding van het virus kunnen tegengaan én onze cruciale rol binnen de supply chain kunnen blijven garanderen.


Wat brengt de toekomst?

Ondanks de onzekerheid op korte termijn bouwt VPK Group verder aan haar lange termijn strategie. 

De gezonde groei van ons bedrijf willen we ook de komende jaren verder zetten, steeds in evenwicht met alle stakeholders en op een verantwoorde manier waarbij we onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden.

Enerzijds blijven we werken aan het verbreden en optimaliseren van ons verpakkingsaanbod door proactief in te spelen op de veranderende maatschappij. Anderzijds zetten we verder in op onze internationale aanwezigheid en geografische expansie om ook op dit vlak nog beter tegemoet te kunnen komen aan de noden van onze klanten.