menu
  1. Home
  2. VPK Group engageert zich voor klimaatactie via het Science Based Targets initiative Net-Zero Standard

VPK Group engageert zich voor klimaatactie via het Science Based Targets initiative Net-Zero Standard

VPK Group heeft een belangrijke stap gezet richting milieubeheer door zich officieel te verbinden tot de Science Based Targets initiative (SBTi) Net-Zero Standard. Deze beslissing toont aan dat VPK proactief investeert in innovatieve oplossingen voor een koolstofarme economie, waarmee ons engagement voor duurzaamheid wordt versterkt.

SBTi De essentie van dit engagement gaat verder dan het louter verminderen van de interne uitstoot van broeikasgassen. VPK Group is toegewijd aan actieve investeringen in innovatieve oplossingen die de overgang naar een koolstofarme economie mogelijk maken.

In het kader van deze verbintenis heeft VPK Group, met al haar divisies, belangrijke initiatieven genomen:

Het vastleggen van op wetenschap gebaseerde emissiereductiedoelstellingen op korte termijn, in lijn met de SBTi-criteria en -aanbevelingen.
Het stellen van netto-nul-doelenstellingen, waaronder een uitgebreid langetermijndoel om tegen 2050 netto-nul-broeikasgasemissies te bereiken in de hele waardeketen, met als doel de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.

Het behalen van deze ambities vereist een robuust CO2-reductieplan dat alle drie de scopes omvat, met strategische investeringen in hernieuwbare energie en decarbonisatieprojecten. In alle VPK vestigingen schakelen we geleidelijk over op hernieuwbare energiebronnen zoals biomassa, warmtekrachtkoppeling, fotovoltaïsche installaties, biogas en efficiënt gebruik van gerecupereerde warmte uit productieprocessen. Daarnaast worden initiatieven genomen om de infrastructuur en machines te optimaliseren om het energieverbruik tot een minimum te beperken.

VPK Group heeft haar doelen formeel ingediend bij SBTi voor validatie, die gepland staat om te beginnen in maart 2024, met een geschat validatieproces van drie maanden.

Deze verbintenis tot de SBTi Net-Zero Standard positioneert VPK Group als een koploper op het gebied van duurzame bedrijfsvoering en milieubeheer en stelt een prominent voorbeeld voor de hele industrie.

Door dit pad naar een netto-nul-toekomst te bewandelen, versterkt VPK Group niet alleen haar veerkracht tegen klimaatgerelateerde risico's, maar draagt ze ook aanzienlijk bij aan de wereldwijde inspanning om een duurzamere toekomst te creëren voor komende generaties.

Meer informatie omtrent SBTi vind je terug op hun website.