menu
  1. Home
  2. Water en energie

Water en energie

Duurzaam beheer en gebruik van grondstoffen is essentieel voor duurzame ontwikkeling. Daarom zet VPK Group zich in om al haar energetische grondstoffen zo goed mogelijk te gebruiken. Lees hier meer over hoe we met water en energie omgaan.

Energieverbuik verminderen

Duurzame productie begint bij een verantwoord gebruik van energie. In dat opzicht heeft VPK Group haar energiestrategie gebouwd op drie principes:

  • Minder verbruiken: Duurzaam energiegebruik is het vermijden van onnodig energieverbruik. Daarom investeren we in energiezuinige apparatuur, van ledverlichting tot energiebesparende technologie in al onze fabrieken.
  • Optimaal benutten: het is onze ambitie om het maximale uit de primaire energie die we gebruiken te halen. Daarom investeren we in apparatuur en technologie die bijvoorbeeld stoom als elektriciteit opwekt die we allebei kunnen gebruiken om onze processen van brandstof te voorzien.
  • Gebruik hernieuwbare energiebronnen: op onze sites implementeren we geleidelijk verschillende technologieën voor hernieuwbare energie op basis van zonne-energie, biomassa, biogas, enz.

Hoe brengen we dit in de praktijk? De grootste papierfabriek van VPK - in Oudegem (België) - is zelfvoorzienend op het gebied van energie, waardoor het een van de meest energiezuinige papierfabrieken in Europa is. Dit is te danken aan de manier waarop primaire energie wordt omgezet in secundaire energie, gecombineerd met optimalisatie van het productieproces. Het heeft eigen installaties om 120 ton stoom per uur en 25 MW elektriciteit op te wekken.

Blue Paper_Strasbourg
Blue Paper-fabriek, Straatsburg
Fotovoltaïsche panelen op de daken van onze golfkartonfabriek in Aalst en de kernwikkelfabriek in Deerlijk (beide in België) produceren tot wel 1.700 MWh groene stroom per jaar. Dat komt ongeveer overeen met het gemiddelde energieverbruik van bijna 600 huishoudens. Het overgrote deel ervan wordt voor – ongeveer 70% – door de fabrieken zelf verbruikt en de rest wordt in het nationale net ingevoerd.

In 2019 werd de nieuwe waste-to-energy centrale op de Blue Paper-locatie in Straatsburg in werking gesteld. Dankzij het ambitieuze project, waarvoor 25 miljoen euro werd geïnvesteerd, kan de locatie de eigen reststoffen omzetten in thermische energie, waardoor aanzienlijk minder aardgas wordt verbruikt. Daarbovenop houden we jaarlijks ook nog eens 500 vrachtwagens van de weg.
VPK Oudegem
Waterzuiveringsinstallatie, Oudegem

Water besparen

Zuiver water wordt steeds schaarser. We vinden het dus onze plicht om regenwater te hergebruiken en ons industrieel afvalwater zoveel mogelijk te recyclen en te hergebruiken. Daarnaast verminderen we actief ons verbruik van gemeentelijk water en grondwater. Al deze inspanningen stellen ons in staat om onze impact op de (lokale) omgeving te beperken.

Een van onze best practices? In onze golfkartonverpakkingsfabriek in Longjumeau, nabij Parijs, stelt de installatie van een gesloten waterbehandelingssysteem ons in staat om het industriële reinigingswater volledig te hergebruiken voor nieuwe lijmbereiding. Het reinigingswater van de verwerkingsmachines wordt eerst opgevangen. Het wordt vervolgens gerecycled en direct in de tweede lijmvoorbereidingsfase geïnjecteerd. Door dit innovatieve proces wordt geen bedrijfsafvalwater geloosd. Bovendien gebruikt de site 70% minder water, beduidend minder zetmeel en zijn de reinigingstijden 50% korter.

Bovendien is onze grootste papierfabriek in België door verschillende investeringen nagenoeg volledig onafhankelijk van grondwatergebruik.

Lees meer over andere aspecten van duurzaamheid

Gerecycled papier is de basis van al onze verpakkingsproducten. Onze papierfabrieken lopen voorop als het gaat om innovatie op het gebied van energie-efficiëntie. We investeren continu om de productiekringloop te sluiten, de circulaire economie te ondersteunen en al onze materialen en grondstoffen - inclusief energie, water, materialen en afvalstromen - optimaal te gebruiken.