menu
  1. Karriere

Pakk ut ditt profesjonelle talent

Ønsker du en karriere i VPK? Her finner du stillinger i søkelyset samt lenke til alle ledige stillinger. Siden inneholder også informasjon om lærling og praksisplasser sammen med søknadsskjema.

Kanskje er du akkurat det talentet vi søker etter?

Opplæring og Utvikling

Vi ønsker å gripe muligheten til å tiltrekke oss og utvikle talenter. Vårt fokus er derfor  på opplæring og utdanning som styrker våre medarbeidere. Mer kompetanse gir muligheter og fleksibilitet.

VPKs entreprenørånd er i hvert fiber

Over hele verden er våre medarbeidere gitt fullt ansvar og tillit til å drive selskapene som om de var deres egne. For å kunne leve opp til denne forpliktelsen, ønsker vi å sørge for at alle våre kolleger til enhver tid har nødvendig kompetanse.

Opplæring og utvikling av våre medarbeidere utmerker oss som selskap og differensierer oss positivt fra våre konkurrenter. Derfor har vi som mål å yte minst 20 timer opplæring per medarbeider per år 
Les mer i bærekraftsrapporten vår på side 42 om

Opplæring og utvikling
 


Simon, en av våre skiftledere ved fabrikken i Norrköping

Oversikt over ledige stillinger

Drømmer du om en ny karriere?
Vi har flere ledige stillinger. Enten det er i produksjonen som på bildet her, -  eller i salg og administrasjon.  Vi er en stor internasjonal industribedrift med  mange muligheter til  utvikling når du er ansatt hos oss.

Utforsk mulighetene dine.  

Ledige stillinger
 

Trivsel på arbeidsplassen er viktig - Displayfabrikken på Borgenhaugen

Et godt sted å jobbe

Vi bestreber oss på å være en åpen og inkluderende arbeidsplass hvor alle trives, hvor alle føler seg trygge og med gode kolleger som gjør arbeidsdagen bra. For å oppnå dette må alle bidra til et godt arbeidsmiljø. Våre verdier skal hjelpe oss med å oppnå dette. Kort formulert har vi kalt våre verdier POTE - Proaktiv - Omtanke - Tillit - Eierskap,
og her kan du lese mer om dem:

POTE - våre verdier

 
Ønsker du å  jobbe med og lære mer om emballasjeproduksjon? Her er Siri ved konvertering på bølgepappfabrikken i Halden

Lærlinger og praksisplass

Ønsker du å kombinere praktisk utdanning med en mulighet for å oppnå profesjonell erfaring og lønn? Den kompetansebaserte opplæringen hos VPK Packaging har allerede skapt en rekke kandidater med et sterkt fundament i emballasjebransjen, med roller som strekker seg fra fabrikkgulvet til lederstillinger.

Send inn en søknad med dine kontaktdetaljer og fortell litt om deg selv 

Send oss en søknad

(Optional)

Velg en fil