menu
  1. VPK PackTech har levert komplett pakkelinje til Brynild

VPK PackTech har levert komplett pakkelinje til Brynild

Seigmenn, Knatter, Minimix og andre godsaker mates inn i den ene enden av Brynilds nye produksjonslinje og kommer ferdig pakket i poser og stablet i esker på pall i den andre enden. Den helautomatiske pakkemaskinen og pallelasteren er levert av VPK PackTech i Sarpsborg, som utkonkurrerte tilbydere i hele Europa.  

Picture 4 - PackTech leverte i henhold til alle våre kravspesifikasjoner, og var best på en rekke viktige parametere. I tillegg er det flott å ha en leverandør som kan være her i løpet av 20 minutter om vi trenger assistanse, sier Brynilds prosjektleder og prosjektingeniør Viggo Ersøybakk. 

VPK PackTech er en del av VPK Packaging (tidligere Peterson Packaging). Med mer enn 35 år erfaring og mer enn 900 installasjoner og oppgraderinger over hele Skandinavia, er de spesialister på pålitelige og effektive løsninger for sine kunder. VPK Packaging har fabrikker i hele Europa, og kan tilby produkter og løsninger til hele verdikjeden. Det vil si fra utvikling, design og produksjon av emballasje til komplette, skreddersydde pakkelinjer. 

Et samspill med millimeterpresisjon

Leveransen til nøtte- og godteriprodusenten i Fredrikstad består av en helautomatisk wrap-around pakkemaskin fra Österbergs Förpackningsmaskiner AB, pallelaster fra Intersystem AB og transportsystem fra Carryline AB. Og ikke minst den humane kapitalen som kreves for å finne de optimale løsningene på kundens behov. En pakkelinje er en lang rekke av avanserte samspill mellom elektronikk og mekanikk, fintunet ned til millimeterpresisjon. 

VPK Packagings installasjoner starter etter at produktene er lagt i poser og kontrollveid på produksjonslinjen. Derfra transporteres de inn i pakkemaskinen, som former og limer et bølgepappark rundt riktig antall produkter. Emballasjen blir også tilført etikett og korrekt merket før de fortsetter ferden mot palletering. Esker med eventuelle avvik, forsvinner ut av rekken. 

I palleteringsmaskinen blir eskene skjøvet på plass på pall og kommer ferdig stablet ut - klare til å fraktes videre mot lager eller forhandler - før litt av innholdet kanskje ender som lørdagskos hos deg og meg... 
Picture 3

Langt og tett kundeforhold

VPK PackTech har vært en leverandør til Brynild gjennom flere tiår, og blir naturlig invitert inn i anbudskonkurranser når utstyr skal oppgraderes eller komplette pakkelinjer skal opprettes. Så også denne gang, da økt etterspørsel krevde betydelige investeringer i produksjonskapasiteten. - Men vi gikk bredt ut, forteller Ersøybakk, som har vært fabrikkens prosjektleder for den store utvidelsen. 

- Vi sendte ut forespørsel til 8-10 leverandører i inn- og utland med våre krav og behov om hastighet, eskestørrelser, layoutplan etc., og sto igjen med tre av dem i en finalerunde. 

Der var VPK PackTech mest overbevisende. De viste god oppgaveforståelse, var konkurransedyktig på pris og bidro inn i prosjektet med kompetanse og løsninger som optimaliserte og effektiviserte produksjonen. Ikke minst har pakkelinjen rask og sikker omstilling til ulike eskeformater og er enkel i bruk for operatørene - og kan vise til en oppetid på over 98 prosent. Som igjen har mye å si for effektiviteten og Brynilds konkurransedyktighet i et tøft marked. 

- Maskinene var også fysisk mindre enn konkurrentene sine, som gjorde det enklere å installere den i produksjonshallen. At de også kunne levere som vanlig selv i koronatider, bidro til at vi holdt tidsplanen. Det hadde vært langt mer komplisert om vi hadde valgt en leverandør fra Tyskland, da montørene måtte ha vært i karantene hver gang de kom til landet, resonnerer han. 

Rask leveringstid

VPK PackTechs prosjektingeniør og selger Lars Hansen gleder seg over at de kan bidra til verdiskapning for Brynild, og kan fortelle at de også har en rekke Österbergs-maskiner hos den lokale og tradisjonsrike godterifabrikken fra tidligere. 

- Flere er rundt 30 år gamle, og fortsatt i bruk. Det sier mye om driftssikkerheten og soliditeten på merkevaren! 

- Hvordan griper dere an en så omfattende forespørsel som denne siste? 

- Jeg starter gjerne med å lage en layout, hvor jeg også tegner inn produktene. Det er mye å ta hensyn til i forhold til om det er rene og urene soner, varer ut og inn, hvor den skal være plassert i lokalet, behovet for passasjer osv. 
Når Brynild mottar forslaget, er alle detaljer gjennomgått og i tråd med deres beskrivelser. 

- Når vi har signert avtalen om at vi er tildelt oppdraget, har vi et møte på fabrikken i Sverige før arbeidene med å skreddersy pakkelinjen starter. Når testingen er i gang, inviterer vi oppdragsgiveren til fabrikken for å ta del i den siste finishen. Vi fikk bestillingen senhøsten 2020, og var i gang med monteringen på forsommeren i fjor, forteller han. 

I god vekst 

Viggo Ersøybakk sier seg svært fornøyd med løsningen og leveransen fra VPK PackTech, som er viktige installasjoner for å kunne holde tritt med etterspørselen. Til tross for at produsenten leverer til forhandlere på svenskesiden - hvor grensehandelen nærmest har vært fraværende de siste årene - har de likevel økt salget under koronapandemien, sågar med rekordomsetning i 2020. 

- Det viser kanskje at mange har kost seg litt ekstra på hjemmekontor, sier han med et smil. 

Også oppkjøpet av den svenske sukkertøyfabrikken Troll-Gott Konfektyr var svært vellykket, som bidro til at Brynild økte sin totale kapasitet og forsterket det svenske fotfestet med egen produksjon. 

PS: For de som ønsker å ta W50-maskinen i nærmere øyensyn, kan det nevnes at VPK PackTech vil stille den ut på messe i Gøteborg (Scanpack) 4.-7. oktober!