menu
  1. Fornyelse av ISO 9001 og 14001

Fornyelse av ISO 9001 & 14001

Som en del av verdikjeden til våre kunder ønsker vi å sikre høy kvalitet på arbeidet vårt og gi kundene våre trygghet. Fornyelsen sikrer at vi oppfyller de nyeste standardene og forplikter oss til å ha fokus på kontinuerlig forbedring og utvikling i vårt arbeid.


ISOfornyelse Cathrine Bakke Adolfsen, Quality & Continuous Improvement Manager ved Halden, og Marius Hagberg, HMS Leder/Safety Manager ved Halden tar oss nærmere gjennom fornyelsen av sertifikatene. 

ISO, hva betyr det?

ISO (International Organization for Standardization) er et ledelsessystem bestående av retningslinjer for opprettholdelse av en gitt standard. Enkelt forklart setter ISO arbeidsmetodikken inn i et system. VPK i Halden og Sykkylven har felles sertifikat for ISO 9001, mens Halden i tillegg har ISO 14001. 

Hva dekker sertifikatene og hvorfor fornyer vi dem?

ISO 9001 er grunnleggende for alle systemer og omhandler ledelsessystemer for kvalitet. Videre dekker ISO 14001 ytre miljø og omhandler miljøvennlig og bærekraftig drift av virksomheten. 

Som en del av verdikjeden til våre kunder ønsker vi å sikre høy kvalitet på arbeidet vårt og gi kundene våre en trygghet. Fornyelsen sikrer at vi oppfyller de nyeste standardene og forplikter oss til å ha fokus på kontinuerlig forbedring og utvikling i vårt arbeid. Det var derfor helt naturlig at vi fornyet sertifikatene. 

Hvilken betydning har fornyelsen for kunden?

ISO-sertifikatene gir et kvalitetsstempel og forsikrer kunden om at vi oppfyller de nyeste standardene i tillegg til at vi hele tiden jobber for å forbedre oss. Vi ønsker at kunden skal føle tillit og trygghet hos oss.

Hvordan foregikk fornyelsen av sertifikatene? 

Selve revideringen foregikk over tre dager i februar 2022. To av dagene ble brukt i Halden og en dag ble brukt i Sykkylven. Målet med revisjonen var å avdekke forbedringspotensialer i virksomheten. Avvikene som ble påpekt ble fulgt opp med en handlingsplan og vi fikk deretter utstedt et nytt sertifikat som gjelder for de to neste årene.   

Hvem har bidratt i fornyelsen? 

Alle! Hele organisasjonen har vært involvert i prosessen og bidratt til fornyelsen av sertifikatene. 

På bildet fra venstre: Marius Hagberg (HMS Leder/Safety Manager, avd. Halden), Raymond Thoresen (Emballasjekonsulent, avd. Halden) og Cathrine Bakke Adolfsen (Quality & Continuous Improvement Manager, avd. Halden)