menu
  1. VPK Group arlig resultat 2021

Økende etterspørsel etter bærekraftig emballasje støtter fortsatt vekst i volum for VPK Group

I 2021 nådde omsetningen til VPK Group 1,75 milliarder euro, en imponerende økning på 28% sammenlignet med året før. Konsernets papirmaskiner resirkulerte 1,4 millioner tonn gjenvunnet papir. På grunn av inflasjonspresset var økningen i EBITDA begrenset til 7% for å nå 212 millioner euro. Driftsresultatet holdt seg stabilt på 88 millioner euro. 2022 er like mye preget av en betydelig økning i råvare- og energikostnader.

Viktige hendelser i 2021 inkluderte gjenvinning av volumer etter Covid-pandemien og den fortsatt strukturelle økningen i etterspørselen etter bærekraftig emballasje. Det var også en gradvis økning i kostnadene for de viktigste råvarene (papir og stivelse) gjennom hele året, og en rask økning i energikostnadene fra september og utover. Økningen fortsatte enda sterkere den første halvdelen av 2022. Nylige oppkjøp ble vellykket integrert og ga et større bidrag enn forventet til konsernets robuste overskudd i 2021. Det har vært et bemerkelsesverdig år med mange utfordringer.

Corrugated boxes

Bølgepapp og massiv pappemballasje

Det siste året har VPK investert i fortsatt integrasjon av sine anlegg og utvidelse av sin tilstedeværelse i Europa. Dette inkluderte igangkjøring av det splitter nye bølgepappanlegget nær Wrocław i Polen. Denne store investeringen, sammen med to andre produksjonssteder i Polen, gjør at vi kan tilby nye emballasjeløsninger i bølgepapp for å betjene et økende antall kunder i et voksende marked.

Konsernets oppkjøp i Storbritannia og Frankrike i 2020 ble vellykket integrert. Selskapets fotavtrykk i Storbritannia har blitt ytterligere utvidet med produksjonssteder fra Encase Ltd. VPKs geografiske tilstedeværelse i Frankrike har også blitt styrket i Lyon-regionen med Viallon. 

Kjernepapp og hylser

I 2021 fortsatte Corex, konsernets avdeling for kjernepapp og hylser, å utvikle sin markedsledelse innen sylinderpappprodukter. Oppkjøpet av en velkjent rørprosessor i Finland har også styrket nettverket i den skandinaviske regionen, der Corex nå har fem prosessanlegg.

I tillegg til et omfattende utvalg av industrielle kjerner fortsetter Corex også å fokusere på vekstsegmentet av forbrukerorientert kjerneemballasje. Corex Consumer Packaging tilbyr et stort antall alternativer for utskrift, variable lengder og diametre, og fortsetter å utvide produktporteføljen som kjerneprodusent.
Alizay Paper Machine

VPK Papir Normandie

I juni 2021 ble VPK Group enige om oppkjøpet av det eksisterende industrianlegget på 75ha i Alizay (Frankrike) med sikte på å omdanne det til et knutepunkt for bærekraftig utvikling i den sirkulære økonomien. Dette prosjektet vil bidra til den økologiske, økonomiske og industrielle utviklingen av regionene Normandie og Paris.

Den eksisterende papirmaskinen for kopipapir vil bli omgjort til en produksjonsenhet for resirkulert papir for bølgepapp, med en årlig produksjonskapasitet på 450.000 tonn. Oppstart er planlagt til første kvartal 2023. Det nye anlegget, i synergi med VPKs to andre papirfabrikker i Frankrike, vil produsere mer enn 1.000.000 tonn resirkulert papir per år i Frankrike. 

Tillegget av Alizay-prosjektet betyr at VPK Group vil resirkulere ikke mindre enn 2 millioner tonn papir per år. 

I tillegg vil en bølgepappmaskin også bli bestilt på stedet og brukt til produksjon av innovativ "Z-fold" bølgepapp. Denne teknologien gjør det mulig å produsere beskyttende e-handelsemballasje, eliminere overemballasje og senke logistiske kostnader. 

Anlegget i Alizay bidrar også til å oppfylle VPKs mål innen bærekraft. Anlegget har en biomasse generator og vannrensingsinstallasjonen vil generere karbonfri energi som vil bli brukt i prosessen med å produsere papir.

Anlegget vil også hvert år behandle 250.000 tonn tre fra biprodukter fra treindustrien og tre ved slutten av livssyklusen, for å produsere trepellets. Disse pelletsene vil igjen bli brukt til å generere karbonfri damp ved VPKs bølgepappfabrikker i Frankrike, Nederland og Belgia.

Ser mot fremtiden

Emballasjegruppens strategi er preget av en sterk langsiktig visjon og kontinuerlig innsats for å oppnå bærekraftig vekst, både økonomisk og økologisk. 

Den fortsatte økningen i råvare- og energikostander i første kvartal 2022 legger et enormt press på marginene. Til tross for utfordringene vi står overfor i dag fortsetter etterspørselen etter bærekraftig og beskyttende emballasje å stige. Fornybarheten og resirkulerbarheten til papir er attraktive miljøegenskaper for emballasjeforbrukere, og vil fortsette å øke etterspørselen etter bærekraftig beskyttelsesemballasje. VPK Group forventer derfor fortsatt vekst i alle segmentene den er aktiv i. 

Som selskap fortsetter vi også å jobbe med vår energiomstilling, redusere og avkarbonisere energiforbruket vårt ved systematisk overgang til biomasse, kohenrasjon og effektiv bruk av restvarme på våre anlegg.