test
test
  1. Peta Check

Med PetaCheck avdekker vi potensialet for økt lønnsomhet for din pakkeprosess

Ta kontakt med oss for en gjennomgang av hele din verdikjede – fra produksjon, emballasje, pakking, lager og butikk, til transport og resirkulering

PetaCheck er vårt verktøy for å skape helhetlige og verdiskapende emballasjeløsninger. Målet med analysen er å forstå våre kunders forretningsmodell og behov, og gjennom en grundig kartlegging kan vi skape en optimal emballasjeløsning.

Produktet
Analysen starter med å definere ditt spesifikke behov til emballasjen. Når dette er gjort, starter prosessen med å designe og konstruere en løsning som ivaretar krav til: 

  • Kvalitet
  • Stablingsstyrke
  • Sprengstyrke
  • Design
  • Palletilpasning
Resultater av dette arbeidet fører ofte til redusert materialforbruk, mindre miljøbelastning og økt lønnsomhet.
Produksjon
I den neste fasen ser vi på produksjonsprosessen hos kunden. Med riktig emballasjedesign og gode pakkeløsninger kan man oppnå betydelige besparelser ved endring eller justering av: 

  • Bemanning
  • Forsegling
  • Vekt og emballasjekrav
  • Enhet produsert per minutt
VPK Packaging - PackTech har lang bransjeerfaring og er våre spesialister på design av gode pakkelinjer, og hjelper våre kunder med riktig maskinvalg, installasjon, igangkjøring, drift og support.

Logistikk og distribusjon
Som et resultat av vårt arbeid så langt i prosessen har vi alle forutsetninger for å optimalisere den resterende delen av verdikjeden. Produktet er optimalisert for stabling på pall, og sørger for ressursbesparelser i transport og lagerhold.
 

Ønsker du en gjennomgang av din verdikjede?

Våre spesialister er klare til å hjelpe deg med å finne den optimale løsningen for din virksomhet.

Kontakt en konsulent