menu
  1. Value engineering solutions

Verditekniske løsninger

Konseptet Total Cost of Ownership (TCO) er sentralt i dagens konkurransedyktige verden, både for kjøpere og selgere. I stedet for å bare vurdere kjøpesummen for et produkt, ser TCO på alle kostnader som sannsynligvis vil påløpe i løpet av produktets livssyklus, fra kjøp til avhending. På denne måten vurderer vi helheten med tre hovedkomponenter: kostnadene for selve emballasjematerialet, driftskostnadene og logistikkostnadene.

En porteføljeanalyse er det første trinnet for å redusere totale kostnader og forbedre lønnsomheten. VPK forplikter seg til å hjelpe deg med å forenkle logistikk, redusere kostnader og øke fortjenesten. Ved å gjennomgå hele verdikjeden for ditt produkt, kan VPK avdekke muligheter for forbedring og potensiale som kan redusere kostnader og øke din  lønnsomhet.

Som en del av analysen vår blir din nåværende emballasje testet, basert på dens egenskaper, transport, lager og sluttbrukerkrav. Emballasjeprosessen din blir deretter analysert for å få svar på en rekke spørsmål.

Analysen av hele verdikjeden forteller oss det vi trenger å vite i forhold til valg av bølgepappkvalitet, konstruksjon, miljøpåvirkning og emballasjekostnader. Dette danner grunnlaget for den tilpassede emballasjeløsningen vi foreslår.

Ønsker du en gjennomgang av din verdikjede?

Våre spesialister er klare til å hjelpe deg med å finne den optimale løsningen for din virksomhet.

Kontakt en konsulent

Våre emballasjeløsninger gir merverdi:

Våre verditekniske løsninger gir mer effektive pakkeprosesser, forbedrer effektiviteten i forsyningskjeden, reduserer de totale kostnadene og reduserer miljøavtrykket. 

Ring oss hvis du vil oppnå kontinuerlig forbedring av din emballasje i logistikkprosessene.

Kontakt oss