menu
  1. Betingelser og vilkår

Betingelser og vilkår

Hvem driver dette nettstedet?

Dette nettstedet drives av VPK Packaging Group NV ('VPK'). VPK er et belgisk aksjeselskap med hovedkontor på Kareelstraat 108, 9300 Aalst, Belgia. VPK Packaging Group NV er registrert i Dendermonde Registry of Legal Persons under nummer 0400313852. 

Du kan kontakte oss på ovennevnte postadresse eller på følgende e-postadresse: info@vpk.be


Bruk av denne nettsiden

Disse bruksvilkårene styrer bruken av nettstedet vårt. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du disse vilkårene i sin helhet.


Nettstedsinnhold og fraskrivelse av ansvar

Informasjonen som er tilgjengelig på dette nettstedet tilbys kun til informasjonsformål. VPK Packaging Group NV og dets tilknyttede selskaper gir ingen garanti for graden av oppdatert innhold, nøyaktigheten, korrektheten, fullstendigheten eller egnetheten til et bestemt formål med informasjonen, dataene eller publikasjonene som finnes i, eller er referert til, på denne nettsiden.

VPK Packaging Group NV og dets tilknyttede selskaper kan ikke holdes ansvarlig for skade som skyldes tilgang til eller konsultasjon eller bruk av informasjon, data eller publikasjoner på nettstedet og / eller tilgang til og bruk av de interaktive applikasjonene. Dette gjelder også hyperkoblingene til andre nettsteder, i og med at disse hyperkoblingene er rent informative, og VPK Packaging Group NV og dets partnere er ikke ansvarlige for innholdet eller bruken av dem.


Immateriell rettighet

VPK Packaging Group NV eier de immaterielle rettighetene til nettstedet og innholdet, og materialet på nettstedet (inkludert uten begrensninger bilder, logoer og tekst). Bortsett fra visning, nedlastning og utskrift av sider fra nettstedet til eget bruk, må du ikke bruke eller reprodusere eller på annen måte utnytte hele eller deler av innholdet på nettstedet uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra VPK Packaging Group NV.

Alle forespørsler skal sendes til info@vpk.be.

Gjeldende lover og regler

Vilkår for bruk av dette nettstedet og dets bruk og innhold styres av og tolkes i henhold til norsk lov, og eventuelle tvister relatert til bruksvilkårene, nettstedet eller bruken av dette nettstedet sendes ugjenkallelig til de norske domstolers jurisdiksjon, i norsk domstol.

Kontakt

Forespørsler om informasjon om nettstedet eller innholdet skal gjøres til:

Kundeservice