menu
  1. Backefors 40 ar

VPK i Bäckefors firar 40 år inom tillverkning av förpackning 

Vi firar en fantastisk milstolpe med 40 år inom tillverkning av förpackningar i Bäckefors! VD i Sverige Anders Isaksson tar oss genom fabrikens historia, från starten 1982 till dagens stabila företag. Det här är berättelsen om ett företag som alltid har haft kundens behov och de egna medarbetarnas välmående i fokus.

40 ar1

Varför etablerades en förpackningsfabrik i Bäckefors?

Då det lades ner en wellfabrik i Billingsfors (slutet utav 1970-talet, dåvarande Assi Domän) och kunnandet kring welltillverkning fanns i bygden bildades ett konsortium med före detta platschefen för fabriken i Billingsfors tillsammans med några finansiärer och lokala eldsjälar. De ansåg att man kunde utnyttja kunskapen lokalt samt det faktum att wellindustrin då var präglad utav en utbredd kartellbildning. Med här var Sven Welleman Tibro, (eldsjäl, säljare och finansiär), Kent Trade Mariestad, ägare till Silluett, (finansiär), Kjell Gunnarsson Bengtsfors, (tidigare platschef, eldsjäl, finansiär och vår första VD), Göran Hansson, Billingsfors (eldsjäl) Klein Kvantenberg Örebro, (finansiär och säljare) med flera.

Hur såg företaget ut från början?

Det var en tuff start. Majoriteten utav maskinparken var begagnad och alla maskiner förvärvades via leasing. Försäljningen skedde på provision och alla leveranser betalades via factoring. Då denna lösning innebar att företaget belastades med ca 5% i varje utav dessa steg så dränerades företaget på ansenliga belopp från starten. 1983 var läget akut och vid en längre förhandling så gick personalen in med delägarskap för att PK-Banken på den tiden skulle bevilja ytterligare checkkredit. 

Hur har fabriken utvecklats?

Turerna har varit många och skett i olika etapper. Fabrikslokalerna har bitvis byggts ut och är nu drygt dubbelt så stora som när vi startade 1982, därutöver har byggnader runt omkring byggts såsom lager, pannrum, oljeförråd mm.

Wellmaskinen var en begagnad sak från Manchester vilken har bytts ut del för del och då i huvudsak under 1990-talet då vår ägare tillät oss att återinvestera i stort sett alla vinster in i bolaget.

Konverteringsutrustningen har även den bytts ut i ett antal olika steg. Vi har haft en hel rad med olika linjer i vår fabrik. Ett tag var vi bestyckade med 3 st planstansar och vårt produktionsfokus var inriktat på livsmedelsindustrin. Nu har vi ingen planstans och vår produktion är inriktad på tyngre emballage i stora format, rondeller till pappersindustrin samt leveranser utav ark till sheet plants. 

Personalmässigt så har vi växt att från starten varit ca 60 personer till idag ca 100 årsarbetande anställda. En siffra som har varit ganska konstant sedan början utav 1990-talet.

Vad hände under 90-talet? Var det något som stack ut?

Vi ägdes då utav ett norskt bolag som heter Reiber & Sön. De lät samtliga vinster under 1990-talet återinvesteras i bolaget och vi hade då möjligheten att byta ut hela wellmaskinen vilket var en förutsättning för fortlevnad. I och med att vi kom med i Reiber & Sön fick vi även för första gången ett systerföretag som tillverkade wellpapp och därmed tillgång till en hel del kunskap och support. 

1999 såldes Norpapp och Dalwell till Munksjö och vi fick fler kompisar i Nybro, Norrköping samt Randers och Naesved i Danmark.
40 ar2

Vad hände under 2000-talet?

Munksjö blev uppköpta 100% utav Smurfit på Irland och Smurfit i sin tur köptes utav ett stort finansiellt nordamerikanskt bolag som förvaltar stora fonder vid namn Madison Dearborn Partners.

2006 blev fabrikerna i Danmark samt Bäckefors och Norrköping sålda till Peterson. Detta var ett krav från EU då Smurfit gick samman med Kappa. Marknadsandelen blev för stor i just Sverige och Danmark. 

Peterson med dess två ägare var ett spännande bolag och det hände mycket och fort minst sagt. Vi fick då till den set up utav maskiner som vi idag har även om vi har finlirat och utvecklat vissa delar under vägen. 

Efter 2010.

Pemco köpte welldelen utav Petersonbolagen 2012 vilket senare skulle visa sig vara en ren spekulation. Vi blev sedermera sålda till VPK under 2016 och blev därmed en nordisk del i ett familjeägt mycket stort förpackningsföretag (det är VPK som ses och fungerar som våra ägare) innehållande wellproduktion, solidpapps produktion, pappersbruk samt hylstillverkning såsom Corex här i Bäckefors.

Varför ska kunden välja just er? Vad har varit er styrka och fördelar?

Vi erbjuder kunderna hela kedjan från det att de har ett förpackningsbehov till färdig förpackningslösning. Vi har ett starkt kundfokus och en flexibilitet vad gäller anpassade förpackningslösningar till de behov kunderna har. Kan vid behov snabbt ställa om i produktionen och det med en hög leveransprecision. Den kund som önskar att känna sig trygg i att man får rätt saker till marknadspris levererat när man har behovet, ska med fördel vända sig till oss.

Hur har de senaste åren varit?

Senaste åren har vi haft en positiv utveckling i fabriken i Bäckefors med en förbättring av resultaten. Det hänger troligen ihop med att människors användningsmönster har förändrats genom pandemin och att plastförpackningar successivt har ersatts med mer hållbara kartonglösningar. 2021 var ett rekordår för oss! 

Vad ligger bakom framgångarna i Bäckefors?

Just den senaste tiden beror den positiva utveckling till större delen på att vi som den lilla spelaren på marknaden (ca 15%) lyckats mycket bra med att vidareförmedla de massiva kostnadsökningar som branschen utsatts för den senaste tiden. Vi är fortfarande den lilla fabriken med dess fördelar som korta beslutsvägar. Samt att vi har en ägare i ryggen som så länge vi genererar bra resultat låter oss arbeta ifred och utveckla bolaget mestadels som vi anser är rätt.

Hur ser framtiden ut för VPK i Bäckefors?

För det första, lever vi i en värld som ständigt utvecklas. Plastförpackningar ersätts med fiberförpackningar och därmed till stor del wellpappslösningar. Som tillverkare av wellpappemballage är vi en del av den "cirkulära" ekonomin och bidrar till en mer hållbar värld.
För det andra, utifrån dessa trender, har fabriken i Bäckefors fortfarande tillväxtpotential för att möta den ökade och förändrade efterfrågan. Ytterligare intern optimering kommer därför att vara relevanta moment för att lösa utmaningen.
För det tredje, ingår Bäckefors, i ett nätverk av fabriker i en stark och solid koncern som tror på en mer hållbar värld. Att tillhandahålla rätt produkter för våra kunder, växa med dem och ge dem de bästa lösningarna är vad vi strävar efter.

Våra ägare är tydliga med att vi förväntas växa i Sverige och i Bäckefors. De senaste årens förbättrade resultat skapar gott utrymme för framtida offensiva investeringar.