menu
  1. Externrevision av ISO

Externrevision av ISO 9001 & 14001 i Bäckefors

Vi i Bäckefors är glada över att kunna meddela att våra ISO-certifikat 9001 & 14001 framgångsrikt har granskats av extern revisor. Revideringen säkerställer att vi uppfyller de senaste standarderna och att vi åtar oss att fokusera på ständig förbättring i vårt arbete.

ISO revisjon Som en del av våra kunders värdekedja vill vi säkerställa hög kvalitet på vårt arbete och ge våra kunder trygghet i detta. 13/6–14/6 utfördes därför externrevision av ISO 9001 och ISO 14001 av DNV Business Assurance Sweden. 

VPK Bäckefors har externrevision av ledningssystemet 3 dagar om året fördelat på 2 tillfällen. Dessa dagar är avsatta för att följa upp och kontrollera ledningssystemets överenstämmelse med gällande krav i standarden. Samtidigt görs en utvärdering på ledningssystemets verkan för att säkerställa att organisationen är kapabel att uppfylla tillämpliga lagstadgade, reglerande, avtalsmässiga krav och uppnår fastställda mål.

Revideringen säkerställer inte bara att vi uppfyller de senaste standarderna utan även att vi åtar oss att fokusera på ständig förbättring och utveckling i vårt arbete.

På bilden njuter Siv Olsson, Anette Klarström DNV, Sonny Eliasson, Andreas Strand och Ebba Utter som jobbat med revisionen en sopplunch ute i vår fantastiska fabriksmiljö.