test
test
  1. Nytt lager för VPK Packaging i Raamsdonksveer

Nytt lager i Raamsdonksveer: nästa steg till överlägsen optimering

Nederländerna - Efter år 2017:s investeringar i VPK:s holländska fabrik var ett större behov av lagring nödvändigt. VPK Packaging har köpt marken och byggnaderna på motsatt sida av gatan, vilket uppgår till totalt 20 000 kvadratmeter.

VPK Packages anläggning i Raamsdonksveer öppnade 1994 och var då den första anläggningen i en pågående internationell expansion. Till följd av gruppens framgångsrika tillväxtstrategi byggdes en andra produktionshall strax därpå för att optimera distributionskedjan. Under de senaste fem åren har VPK Packaging gjort stora investeringar inom de senaste produktionsmaskinerna och -tekniken. Investeringarna syftar till att möta kundernas korta leveransbehov på ett ännu bättre sätt och skapa en förbättrad kvalitet på färdiga varor.

Tidigare investeringar

Under 2017 investerade VPK Packaging, som svarade på den växande efterfrågan från kunder på den nederländska marknaden, över 20 miljoner euro i maskineri och logistik för expansion av wellpappkartongproduktionen. Hela projektet syftade till att förbättra leveranstiderna, kvaliteten och effektiviteten.
Wellpapproduktionen och bearbetningskapaciteten förbättrades avsevärt. WIP-fältet utvidgades från ett enda däck till ett dubbeldäck vilket har optimerat anläggningens interna logistikflöde och möjliggjort ökad produktion av wellpapp. Den efterföljande konstruktionen av en ny maskin för produktion av wellpapp från Mitsubishi Heavy Industries Europe fördubblade nästan produktionskapaciteten. Maskinen är 2,80 meter bred och uppnår en imponerande produktionshastighet på 400 meter per minut. Slutligen ökade investeringen i en Mitsubishi EVOL 100 boxmaker förpackningskapaciteten för lådor av amerikansk typ. Fyrfärgsmaskinen producerar upp till 350 lådor per minut, med högkvalitativ vikning, limning och tryckkvalitet. Dessutom ökade investeringarna kvaliteten och minskade leveranstiderna genom tillägg av en Bobst Mastercut-linje.

Ny lagerinvestering

Efter investeringarna under 2017 var ett större behov av lagring nödvändigt. VPK Packaging har köpt marken och byggnaderna på motsatt sida av gatan, vilket uppgår till totalt 20 000 kvadratmeter. Tidigare använde VPK två externa lager, vilka nu inte längre behövs eftersom det förvärvade lagret ger den nödvändiga lagerkapaciteten. Förvärvet ligger precis framför VPK:s Raamsdonksveer-fabrik, vilket möjliggör ökad effektivitet och kortare ledtider.
Investeringen ger möjlighet till ytterligare optimering av transporter och lageryta. På lång sikt finns möjligheter till investeringar i en bro för att göra transporten till motsatt sida av gatan mer effektiv och hållbar. Därför utgör denna investering en försäkring inför framtiden.