menu
  1. Ny CE Märkning i Bäckefors

Ny CE Märkning i Bäckefors

Skapa ett högre flöde och en säker arbetsmiljö

CE Marking HP För att möta kundernas efterfrågan står vår bransch inför flera utmaningar. Dessa krav kan vara ganska stora när det gäller tjänster men också på de förpackningslösningar vi tillhandahåller. I vår bransch används flera sorters maskiner för att tillverka de olika förpackningstyperna. Vi står inför de tekniska utmaningarna att efter en viss tid kan maskinerna bytas ut helt eller delvis uppgraderas för att möta de senaste standarderna. Nyligen uppdaterade vår fabrik i Bäckefors i Sverige – specialiserad på stora lådor, ark och tunga kvaliteter – sin största emballagelinje. Detta innebär att anläggningen i Bäckefors får högre kapacitet och dessutom en säkrare arbetsmiljö. Men att uppdatera en sådan nyckelmaskin kräver också en heltäckande CE-märkning för den aktuelle produktionslinjen. Produktionslinjen är gjord av fabrikatet Gopfert printer/slotter, en Bahmuller vik- och limningsenhet och ett Minda transportsystem. Med denna förnyelse har hela produktionslinjen uppgraderats och erhållit en enhetlig CE-märkning gällande hela linan.

Bäckefors lokala team tillsammans med stöd från några utav VPK Group Safety-medlemmar och ett oberoende externt organ har man nu färdigställt CE-märkningen. Genom att göra det har vi en dubbel vinst: en bättre produktivitet och flöde gentemot kunderna samt en säkrare produktion som uppfyller internationella standarder. Speciellt tack till Richard Lancaster, Group Health and Safety Manager, och Marius Hagberg, HMS Leader / Safety Manager.

Grattis till hela teamet som visat prov på ett mycket konstruktivt och effektivt samarbete!