menu
  1. Safety Day

Fokus på säkerhet i Bäckefors!

I strålande väder arrangerade VPK i Bäckefors en hel dag med fokus på säkerhet! Över 100 deltagare var på plats för att lära sig mer om handsäkerhet, ergonomi, att köra truck säkert och rapportering av oönskade incidenter.

Safety På VPK sätter vi säkerheten främst för att skapa en säker arbetsmiljö för alla våra medarbetare. Det var anledningen till att VPK i Bäckefors arrangerade en egen dag med säkerhet i fokus. Över 100 deltagare på plats i strålande väder för att lära sig mer om vikten av bra säkerhetsrutiner.

Huvudfokus på denna dag var att skapa ökad medvetenhet kring handsäkerhet, att köra truck säkert, ergonomi och rapportering av oönskade incidenter. Med bra stöd från våra leverantörer, företagshälsovården och lokala och regionala skyddsombud väckte vi medarbetarnas nyfikenhet kring säkerhet och blev klokare tillsammans.

Utifrån VPK:s sex steg till säkerhet agerar vi proaktivt med förebyggande åtgärder och tar ägarskap till säkerhetsrutinerna med hjälp av både känd och ny kunskap.

Tack till alla som deltog och satte säkerheten främst. Låt oss fortsätta det goda arbetet och skapa en trygg arbetsmiljö tillsammans!

På bilden från vänster: Sonny Eliasson, Production Manager, och Marius Hagberg, Safety Manager.