menu
  1. VPK Group commits to climate action through Science Based Targets initiative Net-Zero Standard

VPK Group åtar sig klimatåtgärder genom Science Based Targets-initiativet Net-Zero Standard

VPK Group har tagit ett viktigt steg mot hållbarhet genom att officiellt åta sig till Science Based Targets Initiative (SBTi) Net-Zero Standard. Detta beslut visar VPK:s proaktiva investering i innovativa lösningar för en koldioxidsnål organisation, vilket förstärker vårt engagemang för miljömässig hållbarhet.

SBTi

Detta åtagande går längre än att bara minska de interna utsläppen av växthusgaser. VPK Group är dedikerade till att aktivt investera i innovativa lösningar som underlättar övergången till en koldioxidsnål organisation.

För att uppfylla detta åtagande har VPK Group, med alla dess enheter, tagit viktiga initiativ:

Etablering av kortsiktiga vetenskapsbaserade utsläppsminskningsmål i linje med SBTi-kriterier och rekommendationer.

Sätta upp ambitiösa mål mot Net-Zero Standard, inklusive ett omfattande långsiktigt vetenskapsbaserat mål för att uppnå nettonollutsläpp/klimatneutralitet av växthusgaser genom hela värdekedjan till 2050, vilket begränsar den globala uppvärmningen till 1,5°C.

För att uppnå dessa ambitiösa mål krävs en robust CO2-reduktionsplan som omfattar alla tre scopen, det inkluderar strategiska investeringar i förnybar energi och avveckling av fossila bränslen. På alla VPK-anläggningar går vi gradvis över till förnybara energikällor som biomassa, kraftvärme, solcellsanläggningar, biogas och effektiv användning av återvunnen värme från produktionsprocesser. Dessutom genomförs initiativ för att optimera infrastruktur och maskiner för att minimera energiförbrukningen.

För en validering har VPK Group skickat in en handlingsplan med mål som följer SBTi:s kriterier. Valideringsprocessen startar i mars 2024 och tar cirka 3 månader.

Detta engagemang för SBTi Net-Zero Standard positionerar VPK Group som en föregångare inom hållbara affärer och miljövård, vilket är ett tydligt exempel för hela branschen.

Genom att följa denna väg mot en klimatsmart framtid stärker VPK Group inte bara sin motståndskraft mot klimatrelaterade risker utan bidrar också väsentligt till det globala arbetet med att skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Mer information om SBTi finner du på deras hemsida.