menu
  1. VPK i Backefors firar ett ar utan olyckor

VPK i Bäckefors firar ett år utan olyckor!

Vi är glada och stolta över att vår anläggning i Bäckefors har nått ett år utan olyckor med frånvaro! 

No LTA Bäckefors Med tydliga intentioner från ägare och målinriktat arbete av alla på plats har vi lyckats skapa en säkrare arbetsplats. Vår personal aggerar proaktivt och tar ägarskap över säkerhetsrutinerna. 

Med skyddsronder varje vecka och i snitt tre rapporterade riskobservationer per anställd, bortbyggande av risker, utbildningar och en välbesökt säkerhetsdag har attityden till säkerhetsarbete förbättrats. 

Nu firar vi med tårta och gratulerar oss själva!

Tack till alla som sätter säkerhet först, låt oss fortsätta detta goda arbete.

Med säkra hälsningar från VPK i Bäckefors