menu
  1. Peta Check

Med PetaCheck öppnar vi upp möjligheter till ökad lönsamhet för din packprocess

Kontakta oss för en genomgång av hela din värdekedja – från produktion, emballage, paketering, lager och butik, till transport och återvinning

PetaCheck är vårt verktyg för att skapa enhetliga och värdeskapande emballagelösningar. Målet med analysen är att förstå våra kunders affärsmodell och behov, och genom en grundlig kartläggning kan vi skapa en optimal emballagelösning.

Produkten
Analysen börjar med att vi definierar ditt specifika emballagebehov. När detta är gjort börjar processen med att vi designar och konstruerar en lösning som uppfyller kraven på:

  • Kvalitet
  • Staplingsstyrka
  • Sprängstyrka
  • Design
  • Pallanpassning
Resultatet av detta arbete leder ofta till minskad materialåtgång, mindre miljöpåverkan och ökad lönsamhet.
Produktion
I nästa fas tittar vi på produktionsprocessen hos kunden. Med rätt emballagedesign och bra paketeringslösningar kan man uppnå betydande besparingar genom ändring eller anpassning av:

  • Bemanning
  • Försegling
  • Vikt och emballagekrav
  • Antal enheter som produceras per minut
Peterson PackTech har lång branscherfarenhet och är våra specialister på design av bra packlinjer, och de hjälper våra kunder med att välja rätt maskiner, installation, driftsättning, drift och support.

Logistik och distribution
Som ett resultat av vårt arbete så långt i processen har vi alla förutsättningar för att optimera den resterande delen av värdekedjan. Produkten är optimerad för stapling på pall, och säkerställer resursbesparingar inom transport och lagerhållning.

Vill du ha en genomgång av din värdekedja?

Våra specialister är redo att hjälpa dig att hitta den optimala lösningen för din verksamhet.

Kontakta en rådgivare