menu

Wrap Around

Effektiv och tidsbesparande förpackning som ger dig reducerade kostnader, optimerad logistik och ökad försäljning

WrapAround-emballaget är en effektiv och tidsbesparande lösning och lämpar sig väl för produkter som tål staplingstryck. Emballaget paketeras runt produkterna, manuellt eller maskinellt, där överdel och klaffar viks och stängs. Det resulterar i en mycket effektiv packprocess.



Emballaget kan öppnas på olika sätt och är hyllfärdig i butik med en enkel handrörelse.

Tryck med upp till sex färger stärker både varumärket och ger produkterna maximal profilering i hyllor och displaytorg.
Optimerat emballage ger ökad lönsamhet och förbättrar miljön
Genom vår långa branscherfarenhet, vårt innovativa förhållningssätt till kundernas behov och specifikationer, kan vi föreslå lösningar som kan ge dig sänkta kostnader, optimerad logistik och ökad försäljning av dina produkter.  Våra hyllfärdiga WrapAround-koncept är både starka och enkla att transportera och återvinna, vilket gör dem särskilt efterfrågade inom dagligvaruhandeln.

Totalleverantör av emballage- och förpackningsmaskiner
Vi levererar kompletta förpackningsmaskiner med hög kapacitet och skräddarsydda tekniska lösningar. Våra förpackningssystem ger dig smarta lösningar, konkurrensfördelar och vi tar hela ansvaret från idé till installation, idrifttagning och service. Det garanterar maximal drifttid och hög utnyttjandegrad, och du har bara en part som du behöver förhålla dig till!

Effektiv förpackning

Effektiv och tidsbesparande förpackning

Hyllfärdig

Monteras i butik med en enkel handrörelse.

Kostnadseffektiva

Både starka och enkla att montera, transportera och återvinna.

Video från Nortura

 

Relaterade produkter

Tråg

Prisvärt och hyllfärdigt emballage för snabb och enkel hantering.
mer information

Hyllfärdig förpackning

Prisbelönta förpackningar med effektiv hantering och maximal synlighet
mer information

Anpassad emballage

Kundanpassade emballage uppfyller alla krav och optimerar värdekedjan.
mer information

Standardlådor

VPK Packaging lagerför ett stort urval av standardemballage. Det ger dig hög förutsägbarhet och lönsamhet.
mer information

Pallcontainrar

Stora storlekar, stark bärförmåga och optimerad för maximalt utrymmesutnyttjande.
mer information

Oktabiner

Ett ekonomiskt emballage med exceptionell styrka.
mer information

Ark av wellpapp

Våra wellpappark anpassas till alla era produktionsbehov.
mer information

Rondeller

VPK Packaging levererar rondeller i en rad olika storlekar och kvaliteter.
mer information

E-handel

Vi kan erbjuda dig ett brett utbud av e-handelsprodukter.
mer information

Öka din lönsamhet med PetaCheck

Analysverktyget PetaCheck utvecklar den optimala emballagelösningen genom en systematisk genomgång av hela värdekedjan, från idé till design, exponering, packprocess, logistik och retur.

Läs mer

Mejla till oss, ring eller begär ett möte för en genomgång av dina emballagebehov.

Ta kontakt