menu
 1. ECOGRIP Wellpapp som ett alternativ till plast

ECOGRIP - wellpapp som ett alternativ til plast 

Hållbara förpackningar är viktigt för vår planet, speciellt när det gäller engångsplast som inte är biologiskt nedbrytbar. Krympfolie för flaskor kan ersättas av ECOGRIP.  Ett hållbart alternativ utvecklat av  Blue Box PartnersVPKs paneuropeiska allians.

För alla typer av flaskhalsar

Konceptet er utformat för att passa alla flaskhalsar eller -lock oavsett diameter

Stora eller små flaskor

Lösningar finns för 4, 6 eller 8 flaskor från 0,33 till 1,5 liter

Manuell och Maskinell packning

Manuella eller mekaniserade möjligheter säkerställer  automatisering och streckkodshantering

Single use plastic replacement Hållbara förpackningar – ett viktigt tema

Forskning har visat att återförsäljare och konsumenter kräver mer hållbara förpackningslösningar när de fattar sina köpbeslut. Dessutom har EUs single-use plastic-direktiv (SUP), som trädde i kraft den 3 juli 2019, som mål att minska vissa plastprodukters inverkan på miljön. Detta har fått stora varumärken och producenter att ompröva sina förpackningsstrategier och söka hållbara alternativ.

ECOGRIP eliminerar behovet av engångsplast ’krympplast’ när du bär flera flaskor. Det ger en 100 % nedbrytbar förpackning som kan anpassas till alla typer av flaskor på marknaden.


Utmärkt alternativ till engångsplast

Konsumenter, återförsäljare och myndigheter kräver alla att engångsplast inte längre ska användas och förespråkar hållbara förpackningsalternativ:

 • SLUTKONSUMENTER OCH VARUMÄRKESÄGARE: Konsumenterna vill engagera sig och bidra till förändringen genom att välja biologiskt nedbrytbara förpackningar (Källa: Open Innovation Manager -FMCG)
 • REGULATION: From 1st January 2021, there will be a new ‘Plastic Tax’ of EUR 0.80 per kilogram of non-recycled plastic packaging waste
 • LAGSTIFTNING: Från och med den 1 januari 2021 kommer EU att införa en ny ’plastskatt’ på 0,80 euro per kilo för engångsplastförpackningar

Även om industrin fortsätter att öka återvinningsgraden för plastflaskor och behållare, kommer de flesta sekundära förpackningar, som krympplast, att sorteras i kategorin engångsplast. Krympplast må vara effektivt att producera, lätt och praktiskt, men det har en katastrofal effekt på miljlön när den inte återvinns. Varje år produceras hundratals miljoner ton SUP som hamnar i våra hav och deponier. 

Detta har resulterat i betydande påtryckningar från myndigheter, miljöorganisationer och konsumenter – som alla kräver lösningar för mer hållbara biologiskt nedbrytbara förpackningar. Pappersbaserade förpackningar är attraktiva för konsumenter (och återförsäljarna), och de påverkar leveranskedjan på flera sätt. Alla gångbara alternativ till engångsplast måste vara lätta att transportera, hantera och lagra samt vara anpassningsbara. Med så många olika flaskor på marknaden måste alla pappersbaserade lösningar vara enkla och skalbara för att möta efterfrågan.
ECOGRIP_the corrugated solution for single use plastic

Hållbara förpackningar – ECOGRIP – Egenskaper

VPK, som en av fyra partners i Blue Box Partners  (VPK, HinojosaKlingele Paper and Packaging Group och Cart-One) har genomfört omfattande kundfokuserade workshops, studier och tester för att säkerställa ett bra resultat. Utvecklingsteamet från alla fyra partner besitter omfattande kunskap och erfarenhet av produktion av biologiskt nedbrytbara förpackningslösningar, som tillgodoser behoven hos varumärken över hela Europa.

ECOGRIP är utformad för att vara flexibel och praktisk. Oavsett flasktyp eller flasklock eller hur många flaskor som ingår i förpackningen. ECOGRIP kommer att vara kompatibel. Vårt kärnbudskap är anpassningsbarhet, användarvänlighet och biologisk nedbrytbarhet.

Viktigaste egenskaper:
 • Helt anpassningsbart koncept utformat för att passa alla flaskhalsar, oavsett diameter
 • Lösningar finns för 4, 6 eller 8 flaskor från 0,33 till 1,5 liter
 • Både manuella och mekaniserade möjligheter för att säkerställa automatisering och streckkodshantering
 • Ergonomisk design som gör den enkel att hantera
 • Kan anpassas efter alla utskriftstekniker i förpackningslinjen
 • Registered under a European i-DEPOT
ECOGRIP_the corrugated solution for single use plastic_1

ECOGRIP - Fördelar

ECOGRIP är ett anpassningsbart och hållbart förpackningskoncept. Enkelt att producera i stor skala, med flera stora fördelar:
 • attraktiv och innovativ design
 • Lätt att greppa, lätt att lagra, enkelt att lossa enkelflaskor att lätt att källsortera
 • Av 100 % återvunnet och återvinningsbart material
 • Helt biologiskt nedbrytbara förpackningar
 • Erfarna team av europeiska experter guidar dig oavsett volym och produktionshastighet

Hållbara förpackningar – Snabb och långsiktig lösning

Med ECOGRIP vill VPK bygga vidare på sina långsiktiga relationer med kunder, varumärken och producenter. Vi vill bidra starkt till att engångsplast inte kommer att ingå i framtida leveranskedjor. ECOGRIP är verkligen en biologiskt nedbrytbar förpackningsteknik för dagens utmaningar: en robust, enkel och hållbar produkt som är klar för användning.

Vi vill ha en värld där återförsäljare och konsumenter kan vara säkra på att de inköp de gör paketeras på ett ansvarsfullt sätt, inte bara idag, utan också på lång sikt.
Sustainable Packaging ECOGRIP team

Creating real customer value

VPK är tillsammans med Klingele Paper and Packaging GroupHinojosa och  Cart-One, en del av den paneuropeiska alliansen Blue Box Partners. Vårt team erbjuder i samarbete med Board Of Innovation, expertis och kollektiv kunskap och levererar lokala lösningar på globala problem. 

Send us an e-mail