menu
  1. Petafold

VPKs PetaFold ersätter tre plastpåsar

PetaFold, är en helt ny egendesignad papplåda i wellpapp. Varje låda ersätter upp till tre vanliga plastpåsar och klimatutsläppet minskas därmed med upp till 40 procent per låda.

Enkla att vika ihop och återvinna

Papplådorna kan enkelt vikas ihop till ett litet platt paket och källsorteras

Ersätter tre plastpåsar

Klimatberäkningen för PetaFold visar att den kan ersätta upp till tre plastpåsar, och den är med andra ord ett bra alternativ.

40 % lägre klimatutsläpp

Mindre plast, effektivare packning, transport och hantering minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 40 procent för LDPE och med över 30 procent för återvunnen LDPE Enkla att vika ihop och återvinna Papplådorna kan enkelt vikas ihop till ett litet platt paket och källsorteras

PetaFold är en innovativ förpackning för hemleverans som kan ersätta plastpåsar, och den bidrar därmed till en mer miljövänlig handel. Klimatberäkningen för den nya PetaFold-lådan har testats och resultatet är att en låda kan ersätta upp till 3 vanliga plastpåsar. Klimatutsläppen reduceras med motsvarande 40 procent för LDPE och över 30 procent för återvunnen LDPE.

Leverans i papplådor gör också att ned- och uppackning blir enklare och lådorna skyddar varorna mycket bättre än plastpåsar, så att fel och svinn reduceras.

Papplådorna kan enkelt vikas ihop till ett litet platt paket och källsorteras som returpapper.
Kolonial eske med produkter og brettet versjon i forkant
Kolonial minskade sina utsläpp med 30 procent

Fram till 2019 fick Kolonials kunder alla varor i traditionella plastpåsar. Som ett led i att bli mer miljövänliga bad de konsultföretaget Endrava ta fram en rapport om företagets koldioxidavtryck.
 
Baserat på resultatet i rapporten inledde de ett samarbete med VPK för att ersätta plastpåsarna. Tillsammans utvecklade vi en skräddarsydd produkt som ersatte tre plastpåsar per beställning. Detta ledde till en årlig minskning av koldioxidutsläppen på 30 procent per år för företagets leveranser.
Eske fra Kolonial på kjøkkenbenk
Wellpapp, det klimatvänliga förpackningsvalet
 
Endrava jämförde koldioxidutsläppen från plastpåsar (både LDPE och återvunnen LDPE) och de från papplådor. Jämförelsen baserades på LCA-studier (Life Cycle Assessment) som tidigare genomförts på detta tema, och det genomsnittliga antalet påsar (9,2) eller lådor (2,6) som behövs för att leverera en genomsnittlig beställning till kunden.

Resultaten av studien var imponerande: användningen av papplådor för leveranser av dagligvaror till kunderna skulle göra det möjligt för Kolonial.no att minska koldioxidutsläppen från transporten med 30 procent per år.