menu
  1. Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser

Vem sköter webbplatsen?

Den här webbplatsen sköts av VPK Packaging Group NV (‘VPK’). VPK är ett belgiskt aktiebolag vars kontor ligger på Kareelstraat 108, 9300 Aalst, Belgien. VPK Packaging Group NV är registrerat i Register of Legal Persons i Dendermonde under nummer 0400313852.

Du kan kontakta oss på adressen ovan eller på följande e-postadress: info@vpk.be

Användning av webbplatsen

De här villkoren styr din användning av webbplatsen. Genom att använda vår webbplats accepterar du dessa villkor helt och hållet.

Webbplatsinnehåll och ansvarsbefrielse

Informationen på webbplatsen är endast avsedd för informativa ändamål. VPK Packaging Group NV och dess dotterbolag ger inga garantier för aktualiteten, exaktheten, riktigheten, fullständigheten eller lämpligheten för ett visst ändamål för informationen, data eller publikationerna som finns eller som hänvisas till på denna webbplats.

VPK Packaging Group NV och dess dotterbolag kan inte hållas ansvariga för skada som uppstår genom tillgång till eller konsultation eller användning av informationen, data och publikationer på webbplatsen och/eller tillgång till och användning av interaktiva applikationer. Detta gäller även de hyperlänkar som länkar till andra webbplatser med tanke på att dessa hyperlänkar är rent informativa och VPK Packaging Group NV och dess dotterbolag inte är ansvariga för innehållet eller användningen av dem.

Immaterialrätt

VPK Packaging Group NV äger immateriella rättigheter på webbplatsen och innehåll och material på webbplatsen (inklusive utan begränsningar bilder, logotyper och text). Förutom att visa, ladda ner och skriva ut sidor från webbplatsen för eget bruk, får du inte använda och reproducera eller på annat sätt utnyttja hela eller delar av webbplatsens innehåll utan föregående skriftligt samtycke från VPK Packaging Group NV.

Alla förfrågningar ska göras till info@vpk.be.

Tillämplig lag och behöriga domstolar

Användarvillkoren för denna webbplats och dess användning och innehåll regleras av och tolkas i enlighet med belgisk lag och eventuella tvister som rör användarvillkoren, webbplatsen eller dess användning lämnas oåterkalleligt till de belgiska domstolarnas exklusiva jurisdiktion, i domkretsen Dendermonde.

Kontakt

Ansökningar om information om webbplatsen eller dess innehåll görs till:

info@vpk.be