menu
  1. Visselblåsarsystem

Visselblåsarsystem

VPKs visselblåsarsystem är ett internt system för rapportering utformat för att göra det möjligt för anställda och andra associerade med VPK (t.ex. kunder, leverantörer, etc) att rapportera oegentligheter eller lagöverträdelser inom vår organisation. Systemet kan användas för att ta upp alla allvarliga farhågor som faller inom ramen för lagstiftningen om skydd för visselblåsare. Du kommer att få en bekräftelse på mottagandet av din rapportering inom 7 dagar. Inom 3 månader efter mottagningsbekräftelsen får du återkoppling på din rapportering.


Läs våra etiska riktlinjer "Code of Conduct" 

Göra en rapportering

Du kan välja att rapportera antingen med ditt namn och kontaktuppgifter eller anonymt. Om du väljer att uppge ditt namn och kontaktuppgifter kommer din identitet endast att vara känd för de som tar emot och hanterar din rapportering. Vid en anonym rapportering förblir din identitet helt dold, även för de som tar emot din rapportering. Det rekommenderas att du vid rapportering uppger ditt namn och kontaktuppgifter, eftersom detta ger bästa möjliga ärendebehandling och säkerställer dig bästa möjliga skydd.

(Optional)

Bifoga relevanta filer här