menu
  1. Home
  2. Klokkenluidersysteem

Klokkenluidersysteem

Het VPK klokkenluidersysteem is een interne meldingstool bedoeld om het werknemers en anderen verbonden met VPK (vb. klanten, leveranciers, enz.) mogelijk te maken om onethisch gedrag of wetsovertredingen binnen onze organisatie te melden. Het systeem kan worden gebruikt om ernstige kwesties aan te kaarten die onder de wetgeving inzake de bescherming van klokkenluiders vallen. U ontvangt binnen 7 dagen een ontvangstbevestiging. Binnen 3 maanden na deze ontvangstbevestiging krijgt u feedback op uw melding.


Lees de Code of Conduct 

Maak een melding

U kunt ervoor kiezen om te melden hetzij met mededeling van uw naam en
contactgegevens, hetzij anoniem. Indien u uw naam en contactgegevens meedeelt, zullen deze gegevens
alleen bekend zijn bij de personen die de melding ontvangen en behandelen. Indien u ervoor kiest om
anoniem te melden en uw naam/contactgegevens niet mee te delen, zal uw identiteit volledig onbekend
blijven, ook ten aanzien van de ontvangers van de melding. Het is raadzaam om te melden met vermelding
van uw naam/contact gegevens, omdat dit zorgt voor de best mogelijke behandeling van de melding en u
de best mogelijke bescherming biedt.

(Optional)

Laad relevante documenten hier op