menu
  1. Home
  2. VPK Group launches paper machine in Normandy

VPK Group start papiermachine in Normandië op

De industriële site in Alizay, aangekocht in juni 2022, werd door VPK omgevormd tot een duurzame hub in de circulaire economie. De groep investeerde 200 miljoen euro in de site voor het ombouwen van de bestaande papiermachine in een productie-eenheid voor gerecycleerd papier en het opwekken van koolstofvrije energie. De site versterkt de positie van VPK op de Franse en Europese markt door een hogere verticale integratie. 

VPK Normandië papiermachine De Alizay hub realiseert een sterk circulair concept. Op jaarbasis zal de vestiging 550.000 ton teruggewonnen papier hergebruiken dat afkomstig is uit een straal van 250 km rond de fabriek, waardoor de CO2-uitstoot door productie en transport tot een minimum wordt beperkt. Een biomassaketel en een waterzuiveringsinstallatie produceren op hun beurt groene energie die wordt gebruikt tijdens het papierproductie-proces.

De nieuwe papiermachine is ondertussen in opstart en creëert jaarlijks een bijkomende productiecapaciteit van 500.000 ton gerecycleerd papier voor golfkarton. Samen met de zes andere papierfabrieken van VPK is dit goed voor een productie van 2.000.000 ton per jaar, waarvan 1.000.000 ton in Frankrijk. 

Dankzij VPK’s geïntegreerde model zal de additionele papierproductie van Alizay voornamelijk afzet vinden in de VPK-verwerkingssites voor verpakkingen in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Op die manier versterkt de groep haar integratie en beperkt ze haar afhankelijkheid van externe leveranciers van papier.
 
Z-Fold fit2size® - de groenste e-commerceverpakking op de markt

Ondertussen werd in Alizay ook de golfkartonmachine voor de productie van innovatief “Z-fold” golfkarton opgestart. Een technologie die het mogelijk maakt om verpakkingen op maat te produceren en zo onnodig opvulmateriaal te elimineren en logistieke kosten te verlagen. 
Bovendien werd er een nieuwe digitale printer geïnstalleerd die verpakkingen in high definition kan printen aan een ongeëvenaard hoog tempo, de eerste machine van dit type in Frankrijk. De nieuwe lijn biedt een grote variëteit aan toepassingen, zoals het bedrukken van de binnenkant van e-commerceverpakkingen, point-of-sale displays en andere marketingactiviteiten, en opent een nieuwe wereld aan mogelijkheden.

Verdere uitbouw van de kokerdivisie in Portugal en Spanje

In maart van dit jaar rondde VPK Group de overname af van de Arteche Paper groep. Hiermee breidt ze haar kokerdivisie verder uit met een bijkomende papierfabriek in Porto en 5 verwerkingssites in Portugal en Spanje. Met deze acquisitie omvat Corex, de kokerdivisie van VPK Group, 4 papierfabrieken die de grondstof voorzien voor verwerking in de 29 verwerkingssites.

Toegewijd aan de energietransitie

Samen met onze gespecialiseerde teams blijven we werken aan onze eigen energietransitie om onze bijdrage aan de Green Deal-doelstellingen van Europa om tegen 2050 het eerste CO2-neutrale continent te zijn, te vergroten. 

Om dit doel te bereiken implementeert de groep verschillende projecten op het gebied van hernieuwbare energie en decarbonisatie. Zo schakelen we in al onze vestigingen geleidelijk over op biomassa, co-generatie en efficiënt gebruik van restwarmte uit de productieprocessen. 

Door ons eigen energieverbruik te verminderen en te vergroenen, dragen we ook bij aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van onze klanten.

VPK Group behoudt haar sterke en solide positie

Ondanks de uitdagende marktomstandigheden, geïnitieerd door de energiecrisis en de hoge inflatie, slaagde VPK Group erin om haar sterke en solide positie te behouden en een robuust resultaat neer te zetten met een jaaromzet van 2,1 miljard euro in 2022. Een stijging van 22% hoofdzakelijk gedreven door doorgevoerde prijsstijgingen ter recuperatie van de significant gestegen energiekosten en de alom heersende  kosteninflatie. De operationele cash-flow (EBITDA) bedroeg 276 miljoen euro (13%). VPK Group realiseerde een investeringsprogramma van 135 miljoen euro waarvan een belangrijk deel in de verdere verduurzaming van haar activiteiten. 

Met onze sterke langetermijnvisie blijven we investeren in strategisch belangrijke projecten om de toekomstige duurzame groei in circulaire verpakkingen te garanderen. Dankzij het geïntegreerde bedrijfsmodel, de milieuvriendelijke kenmerken van papier en verpakkingen, een gediversifieerd productportfolio en geografische spreiding, zien we onszelf goed gepositioneerd om onze aanhoudende groei voort te zetten en de huidige marktdynamiek het hoofd te bieden.